Buổi họp thường niên của squad The Sun diễn ra ngày 22/03/2017

22/03/2017
  
Thứ 4 ngày 22 tháng 03 năm 2017 các thành viên của Squad The Sun lại có dịp hội ngộ tại Trung tâm tiệc Galaxy 87 Láng Hạ để cùng tham dự chương trình Họp - Giao lưu mở.

MC Duy Hùng dẫn dắt chương trình
Trưởng ban thư ký chăm chú ghi lại nội dung chương trình

CEO Lê Đình Trí và CEO Nguyệt Quế làm mẫu văn hóa GBN để bắt đầu phiên giao thương

CEO Nguyễn Hoài Thông trao cơ hội cho các thành viên
CEO Nguyễn Hoài Thông cảm ơn CEO Vũ Thị Yến đã giới thiệu 2 khách - giao dịch thành công 84,6 triệu
CEO Tạ Thị Tân trao cơ hội cho các thành viên 
CEO Vũ Thị Yến thể hiện lòng cảm ơn theo văn hóa GBN khi nhận cơ hội từ CEO Tạ Thị Tân
CEO Nguyễn Hoài Thông nhận cơ hội từ CEO Tạ Thị Tân
Khách mời Trọng Minh lần đầu tham dự chương trình cũng trao cơ hội cho chính người bạn đã mời anh đến với GBN đó là CEO Đào Hồng Thắm

CEO Đào Hồng Thắm thể hiện văn hóa GBN Việt Nam khi nhận cơ hội từ CEO Mai Trọng Minh

CEO Bùi Quang Cường cảm ơn CEO Trần Chí Thanh - Giao dịch thành công là 15 triệu
CEO Trần Chí Thanh nhận cơ hội từ CEO Đào Hồng Thắm 
CEO Lê Đình Trí trao cơ hội cho các thành viên
CEO Vũ Đăng Ban thể hiện văn hóa GBN khi nhận cơ hội từ CEO Lê Đình Trí
CEO Nguyễn Đình Đức trao cơ hội cho các thành viên
MC Duy Hùng dẫn dắt chương trình đến bước tiếp theo mời lãnh đạo lên chia sẻ định hướng và kế hoach trong thời gian tới
Chủ tịch GBN Việt Nam chia sẻ định hướng và kế hoạch cho The Sun trong thời gian tới
Phó chủ tịch Squad The Sun - Nguyễn Đình Đức chia sẻ kế hoạch của Squad trong thời gian tới và cũng nhắc nhở các thành viên thực hiện đúng quy chuẩn nội quy của The Sun 
Trưởng ban truyền thông - Đào Duy Hùng thay mặt ban thư ký tổng kết hoạt động của Squad trong tuần vừa qua
Trưởng ban truyền thông - Đào Duy Hùng thông báo ngành nghề còn thiếu trong Squad
Khách mời CEO Mai Trọng Minh phát biểu cảm nhận khi được mời tham dự buổi họp của GBN - The Sun
Kết thúc buổi họp các thành viên The Sun cùng khách mời trang nghiêm làm nghi lễ bế mạc

                                                                                                      ---------------Ban truyền thông - sự kiện --------------
Top