Các thành viên ưu tú tổ chức Doanh nhân GBN tham gia chương trình CEO - Chia khoá thành công trên VTV1

17/01/2017
  
Doanh nhân Nguyễn Manh Hùng thành viên GBN Việt Nam
Doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng thành viên GBN Việt Nam

Doanh nhân ưu tú Phạm Ngọc Lan thành viên GBN Việt NamDoanh nhân ưu tú Nguyễn Văn Hiệp thành viên GBN Việt Nam

CEO Phạm Thị Tuyết thành viên GBN Việt Nam

Doanh nhân xuất sắc Nguyễn Thị Minh Thu thành viên GBN Việt Nam

CBN - CHIA SẺ LÀ SỨ MỆNH - KẾT NỐI LÀ THÀNH CÔNG
Top