Danh sách thành viên Squad the Sun ủng hỗ miền Trung 2016

22/11/2016
  
Chỉ sau chưa đầy 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tính đến ngày 22/11/2016, GBN đã nhận được sự ủng hộ của 26 thành viên Squad the Sun ủng hỗ Miền Trung 2016. Dưới đây chúng tôi xin công bố danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới các "mạnh thường quân" và cũng hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiệt tình của Quý anh/chị/em trong các cuộc vận động tiếp theo.
Trân trọng!
Top