LỘ TRÌNH CÔNG DANH CHO THÀNH VIÊN GBN

15/11/2016
  
Điều 1: Thành viên hoàn thành KPI 500 điểm/3 tháng
1. Được nhận bằng khen của CLB Doanh nhân GBN Việt Nam
2. Được tặng cặp vé du lịch khu vực miền.
3. Được nhận kỷ niệm chương hoặc cờ lưu niệm
4. Đăng bài cá nhân hoặc doanh nghiệp trên GBN
5. Được đăng 02 bài trên tạp chí doanh nhân APEC
Điều 2: Thành viên hoàn thành KPI 600 điểm/3 tháng
1. Được nhận  bằng khen của Viện Doanh nhân APEC
2. Được tặng cặp vé du lịch trong nước
3. Được nhận kỷ niệm chương hoặc cờ lưu niệm
4. Được đăng 03 bài trên tạp chí doanh nhân APEC
5. Được xét đặc cách vào Squad miền
Điều 3: Thành viên hoàn thành KPI 2.000 điểm/12 tháng
1. Được tặng bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
2. Được tặng cặp vé du lịch ở Asean
3. Được tặng kỷ niệm chương hoặc cờ lưu niệm
4. Được 3 tờ báo uy tín trong nước đăng bài doanh nghiệp
Điều 4: Thành viên hoàn thành KPI 3.000 điểm/12 tháng
1. Được tặng bằng khen cấp bộ hoặc tương đương
2. Được tặng cặp vé du lịch tại châu Á.
3. Được thưởng 1.000 USD
4. Được 5 tờ báo uy tín trong nước đăng bài doanh nghiệp
Điều 5: Sau thời gian hoạt động 6 tháng (2 quý thành viên sinh hoạt) hoàn thành nghĩa vụ với tổ chức, 5% thành viên xuất sắc có điểm KPI cao nhất sẽ được đặc cách tham gia vào Squad Miền sau đó là chính phục các Squad Quốc gia và Squad Quốc tế.
Điều 6: Các thành viên ưu tú và xuất sắc có cơ hội tham gia chương trình truyền hình VTV .”Chìa khóa thành công”, Việt Nam Boss và được tham các dự án xúc tiến thương mại đầu tư trong nước và quốc tế.
 
CLB DOANH NHÂN GBN VIỆT NAM
(Chủ tịch)
Th/s: Nguyễn Duy Linh
Tin cùng chuyên mục
Top