NỘI QUY CLB DOANH NHÂN GBN

15/11/2016
  
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1:
Tổ chức CLB Doanh nhân GBN Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, hình thức hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác và tự tôn, những Quy định, Điều lệ của tổ chức cũng như pháp luật hiện hành Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. CLB thành lập dưới sự bảo trợ pháp lý của Viện Nghiên cứu & Đào tạo Doanh nhân APEC theo quyết định số 05 - 2016 QĐ/APEC.
Điều 2:
Trong mỗi Squad của CLB Doanh nhân GBN Việt Nam, mỗi ngành nghề chỉ có một người được phép tham gia. Ban thẩm định của mỗi Squad sẽ có quyền ra quyết định cuối cùng khi có mâu thuẫn trong việc liên quan đến phân chia ngành nghề.
Điều 3:
Thành viên phải đăng ký với CLB Doanh nhân GBN Việt Nam ngành nghề chính mà họ đang làm, không đăng ký các ngành nghề chỉ làm bán thời gian.
Điều 4:
Buổi họp hàng tuần kéo dài 120 phút. Thành viên phải có mặt đúng giờ và ở lại cho đến khi buổi họp kết thúc. (CLB sẽ áp dụng KPI cho các thành viên)
Điều 5:
Mỗi cá nhân chỉ có thể làm hội viên của 1 Squad trong CLB Doanh nhân GBN Việt Nam tại một thời điểm. (Mỗi Squad tối thiểu là 40 - 80 CEO đại diện cho các doanh nghiệp được kinh doanh giao thương độc quyền tại Squad).
Điều 6:
Việc tham dự các buổi họp hàng tuần của Squad là bắt buộc. Nếu thành viên nào đó trong trường hợp đặc biệt không thể có mặt thì có thể cử người khác đi thay (người đó không phải là hội viên trong cùng Squad với mình). Việc thay thế này sẽ không bị tính là vắng mặt. Một thành viên chỉ được phép vắng mặt 3 lần trong vòng 6 tháng. Nếu nhiều hơn số lần quy định, Ban lãnh đạo sẽ để mở ngành nghề của hội viên đó.
Điều 7:
Thành viên được yêu cầu mang đến khách mời chất lượng cho Squad của họ. Mỗi Squad có thể đề ra mức tối thiểu cho tổng số khách mời mà mỗi thành viên cần phải có đề duy trì tư cách thành viên trong CLB.
Khách mời chỉ được phép tham dự buổi họp hàng tuần tối đa 2 lần.
Điều 8:
Ngoài lý do liên quan đến sức khỏe thì không có lý do nào khác cho việc thành viên vắng mặt được chấp nhận. Thành viên có thể sẽ được Ban thẩm định ưu tiên cho phép vắng mặt tối đa 8 tuần vì lý do sức khỏe nếu thành viên thanh toán đầy đủ các chi phí cho thời gian vắng mặt và cố gắng tìm một người thay thế mình trong thời gian vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Điều 9:
Thành viên phải có trách nhiệm thông báo với Ban thẩm định trong Squad của họ trong trường hợp có khách mời kinh doanh trong cùng lĩnh vực với họ nộp đơn gia nhập. Điều này phải được làm trước khi việc gia nhập đó được chấp thuận. Nếu như không có phản ánh nào từ phía thành viên, Ban thẩm định có quyền quyết định cho phép khách mời đó được gia nhập Squad.
Điều 10:
Thành viên muốn đổi ngành nghề đăng ký thì phải làm một bản đăng ký mới (theo mẫu) và phải được Ban thẩm định chấp nhận cho thay đổi.
Điều 11:
Trong trường hợp xảy ra rắc rối với thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên có thể tùy ý theo dõi hội viên về thực tế kinh doanh của doanh nghiệp hoặc việc thực hiện các điều khoản cam kết của CLB Doanh nhân GBN Việt Nam.
Điều 12:
Ngành nghề của thành viên sẽ được để mở cho các CEO khác khi đăng ký khi thành viên vi phạm các quy định của CLB Doanh nhân GBN Việt Nam. Ban thẩm định có thể để mở ngành nghề đối với những hội viên này.
Điều 13:
Nếu ban lãnh đạo Squad hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của mình, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt phí thành viên và các chi phí khác. Ban lãnh đạo của Squad phải đồng ý những điều khoản đã được nêu trong bản thỏa thuận của ban lãnh đạo Squad nhằm nắm giữ tốt vai trò của mình, họ phải tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trước khi thực hiện vai trò của mình trong Squad.
Điều 14:
Trong trường hợp Ban thẩm định chưa được thành lập thì Ban điều hành Squad sẽ đóng vai trò là Ban thẩm định cho đến khi thành lập được ban này trong tổ chức Squad.
Điều 15:
Mỗi một thành viên không được phép làm hội viên của 2 Squad cũng như 1 Squad chỉ cho phép mỗi người từ một ngành nghề khác nhau tham gia vào.
Điều 16:
Danh sách thành viên GBN được công khai nhằm mục đích thuận tiện cho hội viên trong việc giới thiệu khách hàng cho nhau và không được dùng vào mục đích khác (thông qua email, gửi thư trực tiếp hoặc bằng các phương tiện khác) mà không được sự đồng ý của Chủ tịch CLB).
Điều 17:
Những thành viên làm trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp không được phép trình bày về sản phầm và dịch vụ của mình tại CLB Doanh nhân GBN Việt Nam và các yếu tố liên quan đến cơ hội kinh doanh của dịch vụ/sản phẩm đa cấp đó.

CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH VỀ PHÍ THAM GIA GBN

Điều 1:
Phí đăng ký thành viên thường được trả trước. Phí này được thu định kỳ hàng năm dựa vào ngày đăng ký tham gia CLB. Vui lòng liên hệ với Ban thư ký của Squad mà bạn muốn tham gia để biết rõ về chi phí. Phí có thể trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ visa, master.
Điều 2:
Phí thành viên được thanh toán trước buổi họp kết nạp. Nếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo, phí thành viên không được thanh toán thì thành viên đó sẽ bị loại khỏi CLB Doanh nhân GBN Việt Nam.
Điều 3:
Phí thành viên hoạt động của tổ chức như: trụ sở, nhân sự, tổ chức sự kiện hoạt động báo chí truyền thông, phí bảo trợ CLB, phí thuê chuyên gia diễn giả đào tạo cho các thành viên qua các giáo trình (Lập ngôn - Lập thân - Lập nghiệp - Lập danh), quỹ phúc lợi xã hội như quỹ khởi nghiệp, quỹ từ thiện…
Điều 4:
Phí thành viên không được hoàn trả lại, không được chuyển từ người này cho người khác trừ trường hợp hai người làm cùng một công ty.
Điều 5:
GBN hoặc bất cứ chi nhánh nào cũng có quyền truất quyền tham dự của thành viên khi thành viên vi phạm nội quy, quy chế của CLB Doanh nhân GBN Việt Nam.
Điều 6:
Nếu thành viên yêu cầu được chuyển từ Squad hiện tại sang một Squad mới thì sẽ phải làm đơn đăng ký thành viên mới cho Squad định tham gia. Dựa theo sự chấp thuận Chủ tịch Squad mới, phí hội viên đã nộp của họ ở Squad cũ sẽ được tính bảo lưu số tháng còn lại sang Squad mới.
 
CHƯƠNG III: QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM
 
A - Trách nhiệm

Điều 1: Các thành viên tuyệt đối tuân thủ, chấp hành những nội quy của tổ chức, luật pháp hiện hành Việt Nam và trách nhiệm, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng tổ chức CLB ngày càng hoàn thiện và phát triển.
Điều 2: Kêu gọi các thành viên coi CLB như ngôi nhà thứ hai của chính mình, coi anh em doanh nhân là những người thân, chân thành chỉ bảo, giúp đỡ hết lòng, đoàn kết, cùng phát triển, cùng hội nhập.
Điều 3: Thành viên hãy tham 100% đóng góp công sức hoàn thiện KPI (tham gia họp 48 buổi/năm, đào tạo 24 buổi/năm, chia sẻ cơ hội giao thương thành công đến các CEO trong Squad mình sinh hoạt: 20 triệu/tháng, chia sẻ thông tin đến 48 CEO khác/năm, kết nối thành công 24 thành viên vào CLB/năm)...
Điều 4: Lấy triết lý hành động “Chia sẻ là sứ mệnh - Kết nối là thành công”, CLB kêu gọi những thành viên có thành tích xuất sắc trong điều hành doanh nghiệp và kinh nghiệm chia sẻ và giúp đỡ lại các thành viên trong tổ chức. Đó là nghĩa cử cao đẹp, một sứ mệnh thiêng liêng của một CEO.
B - Quyền lợi:
Điều 1: Thành viên được sinh hoạt giao lưu kết nối trong một tổ chức công bằng, bình đẳng và dân chủ. Các thành viên xuất sắc ưu tú, hoàn thành KPI có thời gian cống hiến cho tổ chức sẽ được đề cử và ứng cử vào những vị trí quan trọng của Ban điều hành Squad trong CLB Doanh nhân GBN Việt Nam.
Điều 2: Thành viên được quảng bá, Pr hình ảnh, Logo doanh nghiệp trên các tạp chí nội, Standy, Backdorp, Tờ rơi, Website, Facebook... của tổ chức CLB Doanh nhân GBN Việt Nam.
Điều 3: Thành viên được tự do tìm hiểu các đối tác trong CLB Doanh nhân GBN Việt Nam để xúc tiến thương mại hoặc hợp tác đầu tư, triển khai dự án phù hợp với muốn mong nguyện vọng của hai bên.
Điều 4: Thành viên được tham gia miễn phí các khóa học định kỳ do CLB Doanh nhân GBN Việt Nam tổ chức (gồm 4 giáo trình sau: Lập ngôn - Lập thân - Lập nghiệp - Lập danh).
Điều 5: Thành viên có ý tưởng kinh doanh đột phá, có tính thiết thực, thực tế và bảo vệ đề án trước hội đồng thẩm định dự án GBN sẽ được hỗ trợ vốn hoặc cổ phần hóa đầu tư vào dự án đó.
Điều 6: Thành viên được quyền tham gia vào các chương trình đào tạo dã ngoại hoặc xúc tiến thương mại kết nối CEO trong nước và quốc tế do CLB Doanh nhân GBN Việt Nam tổ chức.
Điều 7: Được xét khen thưởng và vinh danh cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc hàng năm. (danh hiệu cấp CLB, cấp Viện Doanh nhân, cấp bộ, cấp nhà nước).
Điều 8: Thành viên được quảng bá sản phẩm - dịch vụ và giao thương độc quyền trong Squad mình sinh hoạt động với hơn 50 CEO thường xuyên chia sẻ và sử dụng sản phẩm.
 
CHƯƠNG IV. KHEN THƯỞNG & KỶ LUẬT
 
A: Quy chế khen thưởng

Điều 1: Thành viên hoàn thành KPI 500 điểm/3 tháng
- Được nhận bằng khen của CLB Doanh nhân GBN Việt Nam
- Được tặng cặp vé du lịch khu vực miền.
- Được nhận kỷ niệm chương hoặc cờ lưu niệm
- Đăng bài cá nhân hoặc doanh nghiệp trên GBN
- Được đăng 02 bài trên tạp chí doanh nhân APEC
Điều 2: Thành viên hoàn thành KPI 600 điểm/3 tháng
- Được nhận  bằng khen của Viện Doanh nhân APEC
- Được tặng cặp vé du lịch trong nước
- Được nhận kỷ niệm chương hoặc cờ lưu niệm
- Được đăng 03 bài trên tạp chí doanh nhân APEC
- Được xét đặc cách vào Squad miền
Điều 3: Thành viên hoàn thành KPI 2.000 điểm/12 tháng
- Được tặng bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
- Được tặng cặp vé du lịch ở Asean
- Được tặng kỷ niệm chương hoặc cờ lưu niệm
- Được 3 tờ báo uy tín trong nước đăng bài doanh nghiệp
Điều 4: Thành viên hoàn thành KPI 3.000 điểm/12 tháng
- Được tặng bằng khen cấp bộ hoặc tương đương
- Được tặng cặp vé du lịch tại châu Á.
- Được thưởng 1.000 USD
- Được 5 tờ báo uy tín trong nước đăng bài doanh nghiệp
B: Kỷ luật
Điều 1: Thành viên có thái độ nói xấu, kết bè có tư tưởng rã đám sẽ bị Ban kỷ luật CLB Doanh nhân GBN Việt Nam tùy vào mức độ từ cảnh cáo đến cắt tư cách thành viên trong CLB.
Điều 2: Những hành động lớn hơn có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín CLB Doanh nhân GBN Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến người, tài sản của thành viên thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật hiện hành Việt Nam.
Điều 3: CLB Doanh nhân GBN Việt Nam có quyền đơn phương chấm dứt tư cách thành viên vi phạm quy chế thông qua văn bản và được đăng tải trên các trên các trang thông tin đại chúng mà không cần phải xin phép.
 CLB DOANH NHÂN GBN VIỆT NAM
 (Chủ tịch) 
 Th/s: Nguyễn Duy Linh
 
Tin cùng chuyên mục
Top