Sự kiện CLB Doanh nhân GBN Việt Nam đi từ thiện trực tiếp tại Hương Thuỷ - Hà Tĩnh

22/12/2016
  

                       Chủ tịch GBN Việt Nam trao quà cho các hộ gia đình bị thiên tai tháng 11/2016 tại Hương Thuỷ - Hà Tĩnh

                Chủ tịch GBN Việt Nam & Cán bộ xã trao quà cho các hộ gia đình bị thiên tai tháng 11/2016 tại Hương Thuỷ - Hà Tĩnh


                                      Đại diện các CEO của CLB Doanh nhân GBN Việt Nam đi từ thiện tháng 12 năm 2016

Những tình cảm, những tấm lòng vàng của tập thể CEO CLB Doanh nhân GBN Việt Nam được trao tận tay người dân xã Hương Thuỷ - Hà Tĩnh
Top