TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

15/11/2016
  
I. TẦM NHÌN:
- Trở thành một trong những CLB doanh nhân hàng đầu Việt Nam. Kết nối hàng triệu doanh nhân trong và ngoài nước.
- Đóng góp một phần to lớn trong sự nghiệp phát triển thương hiệu Việt, Đất nước Việt, con người Việt.
II. SỨ MỆNH:
- Kết nối bằng trái tim
- Chia sẻ bằng tri thức
- Hành động bằng việc làm
III. TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG: Chia sẻ là sứ mệnh – Kết nối là thành công
IV. 5 GIÁ TRỊ CỐT LỖI:
1. Doanh nhân tiên phong là cầm cờ khởi nghĩa
2. Tư duy thịnh vượng là cộng hưởng trí tuệ
3. Tinh thần đoàn kết là sức mạnh tập thể
4. Kết nối chia sẻ là sứ mệnh vẻ vang
5. Bảng vàng lưu danh là mục tiêu vươn tới
V. CLB HƯỚNG TỚI GIÁ TRỊ 5A:
1. An tâm
2. An toàn
3. An Bình
4. An sinh xã hội
5. An khang thịnh vượng
VI. TUYÊN BỐ PHẨM GIÁ GBN:
- Tôi trung thực để tạo uy tín
- Tôi hiện diện để cống hiến
- Tôi cho đi thật hào phóng
- Tôi nhận lại thật tuyết vời
- Tôi là chiến binh GGN
VII. LỄ TUYÊN THỀ KẾT NẠP
Thứ 1: Đối Với bản thân – Hoàn thiện và rèn luyện
Thứ 2: Đối với gia đình – Yêu thương và trách nhiệm
Thứ 3: Đối với sự nghiệp – Đam mê và cống hiến
Thứ 4: Đối với tổ chức – Tôn trọng và trung thực
Thứ 5: Đối với khách hàng – uy tín và chất lượng
Thứ 6: Đối với cộng đồng – Chia sẻ và giúp đỡ.
CLB DOANH NHÂN GBN VIỆT NAM
Tin cùng chuyên mục
Top