Thành viên GBN xuất sắc nhất quý 1 năm 2017

11/04/2017
  
Phó chủ tịch GBN Việt Nam - CEO Nguyễn Văn Hiệp trao giấy chứng nhận cho thành viên xuất sắc nhất quý 1 năm 2017 
Giấy chứng nhận thành viên xuất sắc nhất GBN quý 1 - Chủ tịch Squad The Sun Vũ Đề
Giấy chứng nhận thành viên xuất sắc nhất GBN quý 1 - Phó chủ tịch Squad The Sun Bùi Quang Cường
Giấy chứng nhận thành viên xuất sắc nhất GBN quý 1 - Phó chủ tịch Squad Diamond Hà Khắc Quân

Giấy chứng nhận thành viên xuất sắc nhất GBN quý 1 - PhócChủ tịch Squad Diamond Phạm Hằng
Giấy chứng nhận thành viên xuất sắc nhất GBN quý 1 - Trưởng ban thư ký Squad The Sun Vũ Thị Yến

Giấy chứng nhận thành viên xuất sắc nhất GBN quý 1 - Trưởng ban truyền thông Squad Diamond Phan Xuân Biên

 
---Ban Truyền thông - Sự kiện---
Top